Lester Beall – Portada de la revista “Collier´s”, 1939